Audience development ? priorytet programu Kreatywna Europa
18 lipca 2013 / Nasze publikacje

Otwarcie na publiczność, zauważenie jej potrzeb i oczekiwań oraz przełamanie barier w dostępie do kultury to główne zasady koncepcji audience development ? rozwijania widowni. Ta mało znana jeszcze w Polsce metoda jest szeroko stosowana m.in. w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Polega na kompleksowym ? zarówno ilościowym jak i jakościowym rozwoju publiczności wydarzeń kulturalnych oraz budowaniu trwałych relacji pomiędzy instytucjami kulturalnymi i wszystkimi osobami zaangażowanymi w ich działalność. Proces zakłada łączenie badania potrzeb, edukacji kulturalnej i niestandardowych działań promocyjno-marketingowych.

Jest to niewątpliwie ogromne wyzwanie i nowe zadanie dla managerów kultury, chcących zmienić swoje instytucje oraz przekształcić ich ofertę w otwarte, włączające wydarzenia i doświadczenia kulturalne i społeczne. Warto przyjrzeć się tej koncepcji także ze względu na to, że budowanie publiczności dla odbioru europejskich dzieł i zwiększanie dostępu do kultury to jeden z priorytetów nowego programu Komisji Europejskiej dla sektora kultury planowanego na lata 2014-2020, Kreatywna Europa.

Autor: Marta Wawrzeniecka. Artykuł ukazał się w Poradniku Instytucji Kultury.

powrót